Cieszymy się, że do nas trafiłeś !


Podpowiemy Ci jak radykalnie zmniejszyć rachunki za energię elektryczną.  

Zapraszamy po informacje o prosumenckiej energetyce odnawialnej, dostępnym wsparciu z NFOŚiGW oraz funduszy unijnych. Znajdziesz u nas informacje dotyczące interpretacji Ustawy o OZE z dnia 20 lutego 2015 r.  Śledzimy także plany nowelizacji tej ustawy pod kątem zmian dotyczących systemu "opustów" (polskiej wersji net-meteringu) czyli możliwości rozliczania zobowiązań płatniczych za pobraną energię z sieci z należnościami za energię wyprodukowaną i dostarczoną do sieci publicznej.      

Słowem,  prawie wszystko o Ustawie o OZE i jej interpretacjach prawnych. Wsparcie na poziomie operacyjnym w postaci taryf gwarantowanych jest obiektem naszej szczegónlej uwagi. Śledzimy również dokładnie wszelkie formy wsparcia na poziomie inwestycyjnym, skupiając się na programach wspierających energetykę prosumencką NFOŚiGW . Nie ujdzie naszej uwadze zapowiadany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "PROW", gdzie dotacje dla inwestorów mieszkających na wsiach ( gminy do 5 tys. mieszkańców) będą prawie dwukrotnie większe niż w "Prosumencie"  

Na stronie net-metering.pl będziesz mógł wkrótce zobaczyć realizacje wykonane z myślą o ich długotrwałym działaniu oraz o możliwie najszybszym zwrocie zainwestowanego kapitału.    


 
 
 
Najważniejsza Rada Ogólna:

Nie wolno trwonić pieniędzy na nieuzasadnione wydatki inwestycyjne. Prowizje bankowe, odsetki od kapitałów, przeróżne inne opłaty, polisy, projekty, prowizje "lojalnościowe". Szczególną uwagę należy zwrócić na te ostatnie już na etapie projektu instalacji, bo działanie projektantów na szkodę inwestorów stało się w Polsce, niestety,  normą. 

Projektanci często wykorzystują zaufanie swoich klientów projektując dal nich rozwiązania często całkowicie nieuzasadnione lub oparte o urządzenia dostawców, z którymi często mają tzw. umowy lojalnościowe. Zwyczajem projektantów staje się żądanie prowizji od  dostawców urządzeń za umieszczanie ich w projektach. Są to oczywiste działania na szkodę klienta i oczywiście musi mieć odzwierciedlenie w finalnej cenie. A właśnie ta jest najważniejsza:

Pamiętaj ! 

Jeżeli chcesz uzyskać zwrot z inwestycji we własną energetykę słoneczną zapłacona cena finalna nie może przekroczyć 5000 zł za kWp z VAT.

Możesz mieć jednak nieco inne priorytety jak np. bezpieczeństwo energetyczne i wtedy zasadna może się okazać inwestyczja w system gromadzenia energii. Ponieważ aktualnie akumulatory litowo-żelazowe są jeszcze trochę za drogie a brakuje jeszcze w odpowiedniej ilości baterii pochodzących z samochodów elektrycznych, można zainwestować przyszłościowo w nieco droższy od zwykłego inwerter hybrydowy z funkcją ładowania baterii. Także w takim przypadku także korzystnie jest skorzystać z dotacji PROSUMENT lub PROW.I tu aby mieć perspektywę zwrotu z inwestycji nie można szaleć z kosztami. Górna granica wydatku , który może jeszcze się zwrócić to ok. 7 tys zł z kW mocy zainstalowanych modułów, co mieści się jeszcze w maksymalnym koszcie kwalifikowanym instalacji do 5kWp (bez akumulatorów)  w programie PROSUMENT.  
 

Kliknij po najnowsze informacje

i przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii
Tu czekamy na Ciebie 
Copyright ©2016 ASAT, All Rights Reserved.