Dotacja 40% z "Prosumenta" i net metering  czy FIT  75 gr /kWh ?

Zapomnij o rachunkach za energię skoro Słońce pracuje dla Ciebie !

Cieszymy się, że do nas trafiłeś !

Podpowiemy Ci jak całkowicie wyeliminować rachunki za energię elektryczną.  


Zapraszamy po informacje o prosumenckiej energetyce odnawialnej, dostępnym wsparciu z NFOŚiGW oraz funduszy unijnych. Znajdziesz u nas informacje dotyczące interpretacji Ustawy o OZE z dnia 20 lutego 2015 r.  Śledzimy także plany nowelizacji tej ustawy pod kątem zmian dotyczących taryf gwarantowanych FIT oraz net-meteringu, czyli możliwości rozliczania zobowiązań płatniczych za pobraną energię z sieci z należnościami za energię wyprodukowaną i dostarczoną do sieci publicznej.      

Słowem,  prawie wszystko o Ustawie o OZE i jej interpretacjach prawnych. Wsparcie na poziomie operacyjnym w postaci taryf gwarantowanych jest obiektem naszej szczegónlej uwagi. Śledzimy również dokładnie wszelkie formy wsparcia na poziomie inwestycyjnym, skupiając się na programie priorytetowym NFOŚiGW  "PROSUMENT". Nie ujdzie naszej uwadze zapowiadany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "PROW", gdzie dotacje dla inwestorów mieszkających na wsiach ( gminy do 5 tys. mieszkańców) będą prawie dwukrotnie większe niż w "Prosumencie"  

Na stronie net-metering.pl będziesz mógł wkrótce zobaczyć realizacje wykonane z myślą o ich długotrwałym działaniu oraz o możliwie najszybszym zwrocie zainwstowanego kapitału.    


Jaki rodzaj wsparcia wybrać  dla planowanej mikroinstalacji ? 

Dotacja z "Prosumenta" czy taryfa gwarantowana FIT ?

Jakkolwiek istnieje jeszcze w tej chwili, niestety czysto teoretyczna, możliwość skorzystania z podwójnego wsparcia np. na etapie inwestycyjnym  ( przykładowo z dotacji do 40% z PP NFOŚiGW  "PROSUMENT"),  w połączeniu ze wsparciem na poziomie operacyjnym, np. z taryfą FIT (65 lub 75 gr/kWh) gwarantowaną Ustawą o OZE. Jednak biorąc pod uwagę rządową zapowiedź nowelizacji ustawy o OZE jeszcze przed wejściem w życie jej zapisów dotyczących wsparcia, nie należy rozważać takiej możliwości w praktyce.  Klub Poselski PiS przegłosował  nowelizację nowelizację  Ustawy o OZE przesuwającą wejście w życie rozdziału 4 ustawy na 1 lipca 2016 r.

Prawdopodobnie zostanie przyjęta poprawka Senatu pozostawiająca datę wejścia net-meteringu na początek 2016 roku. 

 Dodatkowo, składając wniosek o kredyt z dotacją do Banku Ochrony Środowiska musisz podpisać oświadczenie, o niekorzystaniu w przeszłości oraz w przyszłości z innych form pomocy publicznej, a ustawowa taryfa gwarantowana (FIT) jest przez rząd uznawana za taką pomoc. Wg. naszej oceny, już wkrótce nie będzie żadnej możliwości do łączenia systemów wsparcia. Wszyscy, którzy świadomie lub nie, obiecują swoim klientom podwójne wsparcie narażają ich na poniesienie wysokich kosztów, a później na zwrot dotacji wraz z odsetkami.


Musisz zatem podjąć zawczasu decyzję czy chcesz dostać dotację, czy wolisz zarabiać na sprzedaży energii w cenie 0,75 lub 0,65 zł/kWh. 


Uproszczone studium przypadku mikroelektrownia 3kW :

1. "EKO Kredyt Prosument BOŚ"  

Musisz wiedzieć, że aby otrzymać kredyt z  dotacją wymagane jest dostarczenie "góry" papierów w postaci kilkunastu zaświadczeń, oświadczeń, planów oraz podnoszących znacznie cenę projektów budowlanych: elektrycznego i konstrukcyjnego. W przypadku najmniejszych instalacji (do 3 kW) koszty mogą stanowić nawet 25% wartości inwestycji i raczej należy się spodziewać, że cena instalacji będzie zbliżona do górnej granicy wysokości limitu kosztów objętych dotacją czyli 8 tys. zł /kW.  Odnosząc tę cenę do typowej instalacji 3 kW składającej się z 12 paneli PV o mocy 250 W na dachu pochylonym daje to koszt ok. 24  tys. zł  Odejmując dotację w wys. 40% (tylko do końca 2015 r. bo później będzie tylko 30%)   pozostaje do rozliczenia z bankiem 14.400 zł, a w zasadzie 14 832 zł , bo bank naliczy 3% prowizji przygotowawczej w pierwszym roku oraz 1% kwoty pozostałej do spłaty w każdym kolejnym roku.

Od kwoty dotacji czyli 9.600 zł jesteśmy zobowiązani zapłacić podatek dochodowy ( musimy złożyć deklarację PIT do US)  podatek wyniesie co najmniej 1824 zł (przy pierwszym progu podatkowym 19%) . Dodatkowym kosztem będzie obowiązkowe ubezpieczenie instalacji od kradzieży, dewastacji oraz zjawisk atmosferycznych, które jest szacowane na ok. 3% wartości początkowej instalacji, czyli ok. 700 zł / rok. Łączne koszty inwestycji w mikroelektrownię 3 kW przy korzystaniu z "Eko Kredytu Prosument BOŚ" z dotacją 40% to  17.356 + koszt pozostałego do spłaty kredytu 2% rocznie (1% odsetki + 1% prowizja BOŚ). Przy założeniu czasu kredytowania na 5 lat łączne koszty obsługi zadłużenia i ubezpieczenia instalacji wyniosą ok. 2500 zł . Razem instalacja 3 kW kosztować nas będzie ok. 20 tys. zł w ciągu 5-ciu lat. W tym czasie instalacja wyprodukuje ok. 13 MWh energii, której wartość przy zużyciu 50% na własne potrzeby, możemy wycenić na  5800 zł (4500 zł zaoszczędzone +1300 zł energia sprzedana). Z tego widać , że mała instalacja zrobiona drogo, ale z kredytem i dotacją 40% zwróci się dopiero po 20 latach (o ile będzie jeszcze sprawna technicznie) albo nie zwróci się nigdy, bo czas życia falownika jest projektowany najczęściej na 15 lat.   

Wniosek: 

Nie da się zarobić na inwestycji w fotowoltaikę  kredytowanej przez BOŚ Eko-kredyt z dotacją "Prosument" !

Dla wyjaśnienia tym, którzy myśleli inaczej: nie jest, ani też nigdy nie było intencją NFOŚiGW ( oraz BOŚ jako wykonawcy organizatora programu) aby beneficjenci programu Prosument cokolwiek zarobili. Mieli zarobić i zarobią firmy i osoby biorące udział jako dostawcy towarów i usług, ale przede wszystkim zarobi sam BOŚ oraz powiązane z nim podmioty "BOŚ Eko-System",  itp.

Prawdziwe pieniądze zarobią banki- gwaranci,  ubezpieczalnie. A także certyfikowani instalatorzy oraz wszyscy pośrednicy i naganiacze naiwnych klientów, pełnych wiary w obiecywane przez nich "złote góry".   


2.    Inwestycja (środki własne) pod taryfę 

gwarantowaną FIT 


Taką samą inwestycję można zrobić taniej z uwagi na uniknięcie całej biurokracji oraz kosztownych projektów. Zamiast 24 tys. może Ci się udać zrobić to samo za 18 tys. Instalacja wyprodukuje w ciągu 5-ciu lat identyczną ilość energii tzn. 13 MWh.  Zakładając identyczne zużycie 50% na potrzeby własne i 50% odprowadzone do sieci otrzymujemy 9375 zł (4500 zł  zaoszczędzone + 4875 zł za energię sprzedaną po 75 gr/kWh )

Z tego uproszczonego wyliczenia widać, że inwestycja zwróci się po ok. 9 latach użytkowania. 

Inwestycja w taryfy gwarantowane przez 15 lat FIT zdąży się w ciągu tego czasu zwrócić w 100% oraz przynieść inwestorowi czysty  zysk w wysokości ponad 50%. Warto zatem inwestować w urządzenia o spodziewanym długim czasie eksploatacji, gdyż jeżeli elektrownia "pożyje" 25 lat czysty zysk niewspółmiernie wzrasta !

Jedyną, na tę chwilę,  wadą taryf gwarantowanych FIT jest ograniczony do 300 MW limit instalacji do 3 kW, objętych taryfą 75 gr/kWh oraz 500 MW instalacji do 10 kW z taryfą 0,65 gr/kWh  

Tak więc aby skorzystać z taryfy "FIT" musisz zdążyć przed wyczerpaniem limitu, czyli przyłączyć się do sieci energetycznej zaraz po wejściu w życie rozdziału nr. 4 Ustawy w 2016 r. Wszyscy zainteresowani już wiedzą, że limit instalacji objętych taryfami FIT  jest niewystarczający dla wszystkich chętnych i szybko ulegnie wyczerpaniu do końca 2016 roku.

Wniosek: 

Da się trochę zarobić inwestując oszczędnie w mikroinstalację PV pod  taryfy gwarantowane FIT, nie jest to jakaś hiper-rewelacyjna  inwestycja (stopa zwrotu ok.  11%/rok) ale realnie bardzo konkurencyjna alternatywa do lokat bankowych (3%)  oraz mniej pewnych inwestycji kapitałowych typu WIG 20.  Nie ośmielę się porównywać inwestycji kapitałowej we własny dach ze znacznie bardziej ryzykownymi lokatami typu Amber Gold (obiecywali ok. 14% rocznie)   

  

                       UWAGA  !!!  

BARDZO WAŻNY SZCZEGÓŁ  FORMALNY  !

Aby skorzystać z FIT nie możesz przyłączyć się oficjalnie prze wejściem w życie rozdziału nr.4 ustawy, czyli przed 1 lipca 2016 r. roku !!! Najlepiej zatem  jest zbudować swoją mikroinstalację przed tą datą  i zgłosić jej przyłączenie do sieci energetycznej w dniu 1 lipca 2016 r. Tylko w ten sposób będziesz miał wtedy 100% pewność uzyskania swojej  taryfy gwarantowanej Ustawą o OZE (FIT= 65 gr lub 75 gr/kWh).

Wniosek ogólny:

Nie wolno trwonić pieniędzy na nieuzasadnione wydatki inwestycyjne. Prowizje bankowe, odsetki od kapitałów, przeróżne inne opłaty, polisy, projekty,prowizje "lojalnościowe". Szczególną uwagę należy zwrócić na te ostatnie już na etapie projektu instalacji, bo działanie projektantów na szkodę inwestorów stało się w Polsce, niestety,  normą. 

Projektanci często wykorzystują zaufanie swoich klientów projektując dal nich rozwiązania często całkowicie nieuzasadnione lub oparte o urządzenia dostawców, z którymi często mają tzw. umowy lojalnościowe. Zwyczajem projektantów staje się żądanie prowizji od  dostawców urządzeń za umieszczanie ich w projektach. Są to oczywiste działania na szkodę klienta i oczywiście musi mieć odzwierciedlenie w finalnej cenie. A właśnie ta jest najważniejsza:

Pamiętaj ! 

Jeżeli chcesz uzyskać zwrot z inwestycji we własną energetykę słoneczną zapłacona cena finalna nie może przekroczyć:

do 3 kW (FIT 0,75 zł/kWh)  max. cena inwestycji 6000 zł/kWp  z VAT                    

do 10 kW (FIT 0,65 zł/kWh) max. cena inwestycji 5000 zł/kWp z VAT

Możesz mieć jednak nieco inne priorytety jak np. bezpieczeństwo energetyczne i wtedy zasadna może się okazać inwestyczja w system gromadzenia energii. Ponieważ aktualnie akumulatory litowo-żelazowe są jeszcze trochę za drogie a brakuje jeszcze w odpowiedniej ilości baterii pochodzących z samochodów elektrycznych, można zainwestować przyszłościowo w nieco droższy od zwykłego inwerter hybrydowy z funkcją ładowania baterii. Także w takim przypadku także korzystnie jest skorzystać z dotacji PROSUMENT lub PROW.I tu aby mieć perspektywę zwrotu z inwestycji nie można szaleć z kosztami. Górna granica wydatku , który może jeszcze się zwrócić to ok. 7 tys zł z kW mocy zainstalowanych modułów, co mieści się jeszcze w maksymalnym koszcie kwalifikowanym instalacji do 5kWp (bez akumulatorów)  w programie PROSUMENT.  

Dla inwestycji korzystających ze wsparcia NFOŚiGW "Eko-Kredyt Prosument" Banku Ochrony Środowiska warunki uzyskania opłacalności są ostrzejsze z uwagi na brak taryf gwarantowanych FIT. W tym przypadku inwestycja zacznie być sensowna, kiedy rzeczywisty jej koszt będzie nie większy niż 3000 zł/kW po dotacji. Oznacza to, że instalacje finansowane z Prosumenta są sensowne powyżej 10 kW, kiedy możliwe będzie uzyskanie od firmy instalacyjnej oferty 5000 zł/kWp brutto z VAT. W zasadzie niemożliwy będzie zwrot z inwestycji najmniejszych instalacji do 3 kW, gdzie cena wyjściowa instalacji poniżej 6500 zł/kW brutto raczej nie wchodzi w rachubę.  Górnym ograniczeniem dla większych instalacji realizowanych za 5000 zł/kWp będzie 20 kWp. Jest to związane z górnym limitem kosztów kwalifikowanych dla jednego źródła OZE, określonym przez NFOŚiGW na 100.000 zł.    

 

  


   kliknij po najnowsze informacje  Przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii, dotyczące stałej ceny jednostkowej za zakup energii elektrycznej  nie mają zastosowania do instalacji oddanych do użytkowania do 31 grudnia 2015 r. Inwestorzy, którzy skorzystają z pomocy publicznej poprzez uzyskanie dofinansowania w formie dotacji, już dziś mogą zgodnie z Prawem Energetycznym sprzedawać nadwyżki do sieci po cenach równych 80 % średniej ceny rynkowej. Od stycznia 2016 r. zgodnie z ustawą o OZE będą uzyskiwać 100 % tej ceny oraz korzystać z zasady net-meteringu (rozliczania różnic energii z operatorem w okresach półrocznych)

Tu czekamy na Ciebie 

 

66498